Aplikacja mobilna

Ściągnij naszą aplikację by na bieżąco śledzić pracę KryptoBota.

j j

Masz już konto?
Zaloguj się
Obserwuj

Polityka prywatności

HomePolityka prywatności

1. W trakcie rejestracji na https://app.kryptobot.net Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez https://app.kryptobot.net do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony https://app.kryptobot.net.

2. Wszystkie dane personalne są przez KryptoBot traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym KryptoBot chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do KryptoBot w formie zaszyfrowanej.

4. Oświadczenie KryptoBot o ochronie danych można pobrać z Serwisu w sekcji Polityka Prywatności.
Polityka Prywatności
Mając na uwadze prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, Platforma KryptoBot, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Platformy, które dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Platformy i w jaki sposób następnie są przetwarzane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników obowiązujących w Platformie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie prywatności danych osobowych Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

3. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail do Operatora ze stosownym żądaniem na adres [email protected]

4. W związku z korzystaniem z Platformy, Operator gromadzi następujące dane o Użytkownikach – Adres e-mail – który Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji do Platformy. Podanie w późniejszym czasie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkownika, np. imię, nazwisko, adres, telefon itp. jest w pełni dobrowolne oraz uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Platformy. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia pełnych usług w ramach Platformy. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Dane zbierane podczas świadczenia usługi, będą wykorzystane w celu realizacji Usługi, w tym przekazania i pobrania od Użytkowników pieniędzy za świadczoną usługę. Dane Użytkowników mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia ich karty kredytowej, karty debetowej lub innego środka płatniczego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Użytkownik chce dokonać zakupu.

6. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://app.kryptobot.net. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania witryny Platformy. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Platformą. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych i administracyjnych wyłącznie w ramach Platformy.

7. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Platformy. Powyższe dotyczy również Użytkowników niezarejestrowanych w Platformie. W żaden sposób nie przetwarzamy plików cookies.

8. Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Operatora w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Platformę. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, np. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Ponadto w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Użytkownik zgadza się również na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji Adres e-mail newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie Użytkowników o nowościach pojawiających się w Platformie i dopasowywania jego zawartości do potrzeb Użytkowników.

9. W ramach Platformy Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

10. Platforma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej wersji. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Platformie z conajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Platformy lub na Adres e-mail wraz z informacją kiedy zmiany wchodzą w życie.